Muốn bảo hiểm hoàn hảo? Sau đó, bạn cần phải biết những loại khác nhau của cơ sở chất lỏng

17

Ảnh: Instagram / skuukzky

Có một lý do mà các nghệ sĩ trang điểm hàng đầu luôn sử dụng nền tảng chất lỏng trên mô hình và khách hàng của họ.

Không có gì khác cung cấp cho làn da như một cái nhìn hoàn hảo như một nền tảng chất lỏng phù hợp tốt phù hợp với da trong câu hỏi.

Nhưng để tìm đúng loại bảo hiểm mà làn da của bạn cần, bạn cần phải biết sáu loại công thức nền tảng chất lỏng khác nhau. Vâng! Sáu.

CSONG ĐỌC: Cơ sở ưa thích của biên tập viên làm đẹp của chúng tôi cho mọi loại da hoặc 13 nền móng tốt nhất mà chúng tôi yêu thích vào năm 2017

Đẹp

Xem thêm

    Xu hướng thời trang